Stor søndag i Skt. Markus Kirke

Skt. Markus Kirke stod i både skabelsens, livets og høstens tegn, da biskop Kjeld Holm søndag den 15. september gæstede kirken først som prædikant og efterfølgende som foredragsholder. Kirkens to egne præster, Peter Brøndum og Bente Møller Rasmussen, medvirkede også og stod for henholdsvis altergang og en barnedåb.

Biskoppen talte fra prædikestolen om at være optaget af og have mod til at leve og dermed besejre døden. Efter gudstjenesten trak en stor del af dagens mange kirkegængere med over i mødesalen, hvor temaet var Kjeld Holms bøger og de mennesker, der har præget biskoppens liv.

Kirketjener Jens Hvidkjær havde pyntet kirken i høstfarver, og organist Per Skriver og Skt. Markus Kirkes Kor fuldendte følelsen af en overdådig søndag.

Der er lukket for kommentarer.