Alterfrisen

Lige siden kirken blev indviet, har det været overvejet, om det var muligt at anbringe en eller anden form for udsmykning i kirkerummet uden at forstyrre de rene linier og rummets balance.

I det tidlige forår 1996 besluttede det daværende menighedsråd at kontakte maleren Sven Havsteen­Mikkelsen for at høre hans mening og til menighedsrådets store glæde, sagde Havsteen-Mikkelsen ikke blot, at det var muligt at udføre en udsmykning i form af en alterfrise, men også, at han var villig til at påtage sig opgaven.

Allerede i forsommeren var et skitseprojekt klar og efter menighedsrådets godkendelse, kunne Havsteen-Mikkelsen gå i gang med arbejdet som forelå færdigt til ibrugtagning ved højmessen 1. søndag i advent 1996.

Alterfrisens 5 billeder grupperer sig omkring det midterste billede, der viser Kristi Genkomst.

Fra venstre mod højre er billederne: Getsemane, Betlehem, Genkomsten, Korsvandringen og Golgatha.

Ikke alene er Genkomsten altså det optiske centrum for frisen, det er også det indholdsmæssige eller bagvedliggende centrum for alle billederne – symbolsk udtrykt ved, at Genkomstens farver genfindes i de 4 andre billeder.

Sven Havsteen-Mikkelsen sagde selv, at formålet med hans kunst var at bringe evangeliet ind i rummet og gøre det gældende.

Man tør nok sige, at det er lykkedes med alterfrisen i Markuskirken. Den forkyndelse, der i mange henseender springer ud af den, har ikke blot været med til at give rummet en helt særlig karakter, den kaster også sit eget lys ind over de kirkelige handlinger og kirkeårets forskellige begivenheder.