Nyt kirkeligt kraftcenter lander i Skt. Markus Kirke

Hvordan ser den folkekirkelige virkelighed cialis ud, hvad virker, og hvorfor virker det ét sted, men ikke i nabokirken? Rigtig mange svar på den type spørgsmål vil fremover komme fra Aarhus. Et nyt kirkeligt kraftcenter, som skal tilføre folkekirken ny forskning, empiri og dermed fast grund under fødderne, får nemlig adresse i Skt. Markus Kirke i Aarhus.

Strukturen omkring de kirkelige uddannelser er ved at blive lagt helt om. I den forbindelse er det besluttet, at indsamling og formidling af viden om den kirkelige virkelighed fremover skal finde sted i Aarhus, og derfor lander folkekirkens helt nye Videns- og studiecenter den 1. januar 2014 i Aarhus, nærmere bestemt i Skt. Markus Kirke. Det faldt endeligt på plads på et møde med Ministeriet for Ligestilling og Kirke i sidste uge.

Det nye center tilføres 3 mio. kr. i 2014 og 5 mio. kr. årligt fra 2015 og frem. I Skt. Markus Kirke skal bl.a. indrettes sekretariat og et antal studiepladser. Aarhus Universitet supplerer desuden via et såkaldt MSO-professorat i Praktisk Teologi, som blandt andet skal samarbejde med det nye Videns- og studiecenter.

Direkte adgang til nyeste viden
“De kirkelige uddannelser og deres formidling af kristendommen kommer til at stå meget stærkt i Aarhus,” siger en glad Henning Thomsen, leder af Pastoralseminariet. Det er ikke mindst Henning Thomsen og hans medarbejderes ihærdighed og Pastoralseminariets erfaring med at kunne bo godt i Skt. Markus, der har trukket det nye center og dets praksisnære forskning ind i Skt. Markus Kirke. Men både kirkens menighedsråd og præster har været dybt involveret i proces og løsningsforslag og glæder sig over, at arbejdet nu er kronet med succes.

“Både vi og præsterne generelt i Aarhus får direkte adgang til den nyeste viden, de nyeste tendenser og den forskning, der kommer til at definere folkekirkes fremtid,” siger en begejstret sognepræst Peter Brøndum.

Menighedsrådets formand, Benedicte Baumgarten, er glad:

“Vi har hele tiden været meget positive og er helt sikre på, at det nye center bliver til gensidig glæde og inspiration”, siger hun. Henning Thomsen spår desuden, at det almindeligt kirkeligt interesserede publikum i Aarhus også vil få glæde af det nye center:

“Der bliver stor aktivitet i kirken med foredrag og konferencer om folkekirkens praksis og udvikling – herunder også offentligt tilgængelige begivenheder,” mener han.

Der er lukket for kommentarer.