Onsdag, 29. maj 2019

Åbent møde for alle i Sankt Markus sogn

Åbent møde for alle sognets beboere: hvad ønsker du at bruge din lokale kirke til... alle er velkomne

Menighedsmøde for alle i Sankt Markus sogn

Søndag den 23. juni efter højmessen - ca. kl. 11.15, i den store mødesal i sognegården

 

Dagsorden

  1. Redegørelse for sidste års regnskab og kommende års budget v. kasserer Hanni Bjerre-Christensen.
  2. Beretning om rådets virksomhed i det forløbne år, og orientering om planlagte projekter i det kommende år v. formand Benedicte Baumgarten
  3. Menighedens ønsker om, og forslag til aktiviteter i Sankt Markus Kirke
  4. Evt.