Markuskirkens nye præst

D. 1 april bliver en god dag for mig – og det er ikke fordi, man må drille hinanden aprilsnar, men fordi jeg fra

den dag er ansat som sognepræst på halv tid i Skt. Markus sogn, og det glæder jeg mig rigtig meget til.

Mit navn er Lisbeth Rasmussen – jeg er 47 år, men nyuddannet præst. Jeg har i snart 21 år arbejdet som

gymnasielærer med fagene dansk og idræt på Århus Katedralskole, og det fortsætter jeg foreløbig med –

også på halv tid. Sideløbende med mit arbejde har jeg gennem en årrække læst teologi på Århus Universitet

og drømt om den tid, som altså nu begynder pr. 1. april.

Om mig selv kan jeg desuden fortælle, at jeg er gift med Preben og sammen har vi tre børn; Johanne, Søren

og Thøger på hhv. 15,12 og 10 år. Vi bor i Højbjerg (cykelafstand fra Skt. Markus kirke ;-)). I min fritid læser

og løber jeg gerne. Hvis der fortsat kan blive tid til det, er jeg endvidere aktiv i Højbjerg gymnastikforening

som instruktør.

Jeg kender lidt til Skt. Markus kirke, da jeg har gået på Pastoralseminariet her, så jeg har øvet mig i kirken,

og derfor føles det lidt som at ’komme hjem’, hvilket entydigt er en rar fornemmelse.

Jeg glæder mig til samarbejdet med de andre præster og det øvrige kirkelige personale; organisten,

kordegnen, kirketjener samt menighedsrådet, som jeg allerede har mødt. At der er flere præster og

kirkeligt personale at samarbejde med er noget, der passer mig rigtig godt. Og ikke mindst glæder jeg mig

til at møde alle jer, der bor i sognet.

Mit særlige område bliver børn og børnefamilier, og jeg håber, at vi sammen kan finde ud af at bruge kirken

som et godt sted at mødes, både til gudstjenester og ved særlige anledninger.

På gensyn fra 1. april,

Lisbeth Rasmussen

Der er lukket for kommentarer.