Kirkens ansatte

Kbf. Sognepræst Peter Brøndum
Træffes i kirken kl. 12-13
(undt. mandag) og efter aftale.
Privat: Ærøgade 3, 8000 Århus C.
Embedstelefon: 86 19 56 21
pebr@mail.dk

Sognepræst Bente Møller Rasmussen
Træffes bedst kl. 12-13 (undt. fredag)
og ellers efter aftale.
Privat: Vestervang 9, 5, lejl. 954
8000 Århus C – tlf. 86 81 86 85

bmr@km.dk

Sognepræst Lisbeth Rasmussen
Træffes efter aftale
lisra@km.dk 
tlf. 20 81 41 68

Kordegn Solveig Holmgaard Kirchert
Sankt Markus sogns kordegnekontor
Sankt Markus Kirkeplads 1, 8000 Århus C.
Træffes man.-fre. kl. 9-13,
torsd. tillige kl. 16-18,
tlf. 86 12 94 36
sanktmarkus.sognaarhus@km.dk

Organist Per Bo Skriver
Tlf. 86 18 19 14
Tlf. 30 71 28 30
organist@outlook.dk

Kirketjener Jens Hvidkjær
Tlf. 20 16 50 20
Privat: Nordre Strandvej 83, 8240 Risskov
Tlf. 86 17 77 45.