Templet

Et af de bedste bud på, hvordan templet så ud på Jesu tid. Den lave mur omkring selve tempelbygningen afgrænser den del af tempelanlægget, hvor alle måtte komme fra den del, hvor kun jøder måtte komme. Ved indgangene var opsat skilte på græsk og latin, der gjorde opmærksom på, at man selv var ude om sin død, hvis man som ikke-jøde gik inden for hegnet. Oppe i det nord-vestlige hjørne (længst væk) ses romernes “overvågningskaserne” Antoniaborgen.

Oversigt over selve tempelbygningen. Man kom ind igennem østporten (2). I kvindernes forgård (3) måtte alle jøder være, men kun mændene måtte gå gennem Nikanorporten (4) ind i israelitternes forgård(5), hvorfra man kunne se brændofferalteret(8), kobberhavet (14) og Herrens bolig med det Hellige (16), hvor bordet med skuebrødene og den syvarmede lysestage stod. Allerinderst var det Allerhelligste (17) Jahves bolig på jorden.