Særlige oplysninger

Sådan ser en myrrabusk ud. Den vokser vildt i Arabien og Østafrika.

I oldtiden brugtes dens vellugtende harpiks dels som lægemiddel, dels som røgelse, dels som skønhedsmiddel og parfume. Ægypterne brugte den også til balsamering.

Farisæerne var i mange henseender Jesu modstandere, fordi de ikke var enige i hans måde at forstå Gud på. De gik meget op i at overholde alle regler og foreskrifter både med hensyn til klædedragt, livsstil og madvaner.