Ritual

I slutningen af april holder vi et møde for konfirmander og forældre, hvor hele konfirmationsgudstjenesten bliver gennemgået – og i timen lige inden konfirmationen holder vi generalprøve i kirken.

Ligesom dåb foregår også konfirmationen ved en (næsten) helt almindelig gudstjeneste (derfor er det også godt at have ”øvet” sig mindst 8 gange inden).

Til og med prædikenen og salmen efter prædikenen er alt, som det plejer at være.

  • Derefter stiller den præst, der ikke har holdt prædiken sig lige oven for trappen og holder en lille tale til konfirmanderne
  • så rejser alle sig og siger trosbekendelsen i fællesskab
  • vi synger en salme
  • konfirmanderne går i hold op i koret
  • når præsten siger den enkelte konfirmands navn, knæler han/hun – præsten lægger sin hånd på konfirmandens hoved og lyser følgende velsignelse over konfirmanden:

”Den almægtige Gud, vor Herres Jesu Kristi Fader, som har antaget dig til sit barn i den hellige dåb og gjort dig til arving til det evige liv, han opholde dig i din dåbs nåde, din sjæl til salighed”

  • Når konfirmanden er blevet konfirmere, rejser han/hun sig og bliver stående, indtil hele hans/hendes hold er blevet konfirmeret. Så læses et skriftsted til hele holdet og holdet går ned, inden næste hold kommer op.
  • vi synger 454 Barnelivets fagre dage
  • præsten går foran alteret, beder en bøn, lyser velsignelsen og
  • vi synger sidste salme.
  • Kordegnen beder udgangsbønnen

Mens organisten spiller postludiet, går præsterne ned og ønsker konfirmanderne og familien tillykke.