Højskoleformiddage

Højskoleformiddage: Et samarbejde mellem Århus Domkirke, Vor Frue Kirke & Sankt Markus Kirke

Program:
Kl.  09.45: Rundstykker og kaffe
Kl. 10.15: Fællessang
Kl. 10.30: Foredrag
Kl. 11.45: Spørgsmål og debat
Kl. 12.00: Afslutning

Højskoleformiddagene foregår i 2016/17 i Domkirkens hus, Sct. Clemens Gård, Kannikegade 12,1.

Program for 2016/17

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

 Torsdag den 22. september 2016

Professor i statskundskab Marlene Wind, Københavns Universitet: Europa – hvad nu?

Foredraget giver en tour de force gennem det europæiske samarbejde, som det ser ud efter den britiske folkeafstemning. Hvad gør EU nu – ikke bare ved den tydelige EU-skepsis i Storbritannien, men også i flere andre lande? Hvad var egentlig formålet med samarbejdet? Er det gået for vidt, og hvordan får vi det tilbage på sporet? Foredraget vil også se på den danske særlige EU-skepsis, som ifølge Marlene Wind først og fremmest hænger sammen med, at vi ikke har forstået at EU er (og bør være) et meget mere forpligtende samarbejde end alle de andre typer af samarbejder, vi har været en del af. Vores flertalsdemokratiske model med mantraet om ’ingen over eller ved siden af Folketinget’ udgør her en stor udfordring, fordi vi jo i EU må acceptere, at EU-beslutninger (vi selv har været med til at træffe) ind imellem overtrumfer det, folketingets flertal ønsker. Det strider mod vores intuitive forståelse af demokratiet som noget, der altid bør udspringe af folkets flertal. Men er det nu også den eneste demokratimodel, der findes, og hvorfor hviler ikke bare EU, men også alle andre europæiske (og andre) landes demokratiforståelse på en model, der lægger langt mere vægt på magtfordeling og domstolskontrol? Hvad er fordele og ulemper, og hvad kan vi lære i Danmark om den måde, demokratiet fungerer på i verden omkring os

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – —

Jens Christian Grøndahl

Torsdag den 6. oktober 2016

Forfatter Jens Christian Grøndahl: Europas Ambassade

Europas Ambassade er et rejse-essay, der gennem møder, indtryk og samtaler forsøger at tage bestik af, hvordan flygtningekrisen påvirker vores forventninger til fremtiden og vores selvfortsåelse som danskere og europæere. Under et ophold i Rom tager Jens Christian Grøndahl til Lampedusa for at opleve det lille fiskersamfund, hvor man har modtaget tusinder af bådflygtninge – og begravet dem, der druknede undervejs. Kan de nordeuropæiske velfærdssamfund holde til at tage imod et uanet antal mennesker? Svigter vi åbenheden som grundværdi, hvis vi lader os lamme af frygt for de mange, der ser Europa som et synonym for håb?

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

stickers_islam4

Torsdag den 27. oktober 2016

Lektor i religionsvidenskab Jesper Sørensen, Aarhus Universitet: Det er ikke vores krig: – Islam, modernitet og religiøs reformation.

I den danske debat efterspørges ofte en reformation af Islam som en potentiel løsning på både integrationsproblemer og Vestens forhold til Mellemøsten. Men måske er denne reformation faktisk i fuld gang med alt, hvad deraf følger af vold, mobilisering og opbrud i etablerede hierarkier?

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Generated by IJG JPEG Library

Generated by IJG JPEG Library

Torsdag den 10. november 2016:

Professor i statskundskab Gert Tinggaard Svendsen, Aarhus Universitet: Tillid som den danske X-faktor?

Kulturminister Bertel Haarder har lanceret danmarkskanonen i sin søgen efter ”det særligt danske”. Og ja, vi har noget særligt. Vi danskere er verdensmestre i tillid, og det er vi heldige med.

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Aakjær

Torsdag den 24. november 2016

Professor i litteraturvidenskab Johs. Nørregaard Frandsen, Syddansk Universitet:

Som dybest brønd: – Jeppe Aakjærs digtning og kulturelle betydning

Jeppe Aakjærs (1866-1930) forfatterskab er meget betydeligt for dansk litteratur og hans digte helt centrale i den folkelige sang. Aakjær spillede en stor rolle i sin samtid, hvor industrialiseringen prægede land og by. Han forsvarede naturen og de svages ret. Han kæmpede for historiens og traditionens ret mod den åndløse og grådige økonomiske udnyttelse, han så i sin samtid. Aakjær virkede som debattør, forfatter, foredragsholder og kulturperson, men størst var han i sin lyrik. Foredraget vil indkredse og give eksempler på denne søgende sjæls liv og værk.

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – —

jakob knudsen salmedigter

Torsdag den 19. januar 2017

Biskop Henrik Wigh-Poulsen, Aarhus: Vær mig nær – salmedigteren Jakob Knudsen og det moderne gennembrud

Jakob Knudsen (1858-1917) er mest kendt som forfatter til danskernes absolutte yndlingssalme, ”Se, nu stiger solen”, men dertil er han også ophavsmand til et omfattende forfatterskab. I mit foredrag vil jeg komme mest ind på hans opvækst og tidlige forfatterskab og ikke mindst de kirkelige og kulturelle strømninger, der formede ham, fordi det i sig selv er et stykke historie, vi alle har del i.

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Det six. kapel

Torsdag den 2. februar 2017

Tidl. lektor i kunsthistorie ved Aarhus Universitet Mogens Nykjær: Det Sixtinske Kapel i Rom. –

Hvad fortæller billederne?

Michelangelos billede af Gud der skaber Adam. De to pegefingre der rækkes livgivende frem mod hinanden. Er det mon ikke det mest kendte billede inden for hele den klassiske kunst? Men hvad er det ellers, vi ser i renæssancepavernes pragtfulde hofkapel? De høje vægge og det vidtspændte loftshvælv er dækket af farvemættede malerier. Michelangelo er mester for en stor del af dem, bl.a. også den gruopvækkende, gigantiske fremstilling af Dommedag på altervæggen. Men foruden ham har en håndfuld af den tidlige renæssances betydeligste kunstnere ført penslen. Om alt dette handler forefraget.

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Trine H. Thomsen teaterdirektør

Torsdag den 23. februar 2017

Teaterdirektør Trine Holm Thomsen, Aarhus Teater:

Aarhus Teater – et centralt mødested

Teaterdirektør Trine Holm Thomsen fra Aarhus Teater vil fortælle om de planer, hun har for Aarhus Teater. Hun vil give et indblik i de bevæggrunde, ønsker, tanker og realiteter, der har indflydelse på, hvilke stykker hun vælger at sætte på repertoiret. Hvad er formålet og tankerne bag repertoiret på Aarhus Teater? Herigennem vil hun også komme ind på, hvader det for en rolle, hun mener, teatret spiller i vores samfund, og hvorfor hun mener, teatret er et centralt mødested

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Øm kloster

Torsdag den 9. marts 2017

Museumsinspektør Lene Mollerup, Skanderborg Museum: Den kære Ø – historier fra Øm Kloster

Stilhed, ro og naturens egen maleriske nedbrydning krydret med vilde blomster og urter hersker i dag over ruinen af Øm Kloster. Ruinresterne dækker over fordums storhed. Engang knejsede et monumentalt kloster her, hvor generation efter generation af cisterciensermunke levede et nøjsomt liv i bøn og arbejde. Stedet ligesom emmer af historie. Og her er da også historier nok at fortælle. Både dem, vi kender gennem bevarede skriftlige kilder, og de historier, arkæologerne graver frem af jorden. Foredraget fortæller historien om munkenes vej til Øm, deres liv og virke og deres århusianske forbindelser til bispestolen – især deres forhold til bisperne, på godt og ondt.

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Luther

Torsdag den 23. marts 2017

Tidl. professor i teologi ved Aarhus Universitet Jens Holger Schjørring: Op til reformationsjubilæet

Det går ikke an at feste uden at tage fortidens mørke skygger alvorligt. I foredraget vil jeg kort sætte reformationsjubilæet i forhold til de kristne kirkers aktuelle situation, globalt betragtet. Dernæst vil jeg omtale nogle problematiske faser af lutherdommens nyere historie og bestræbelser på at overvinde kriserne. Til sidst vil jeg stille til diskussion, hvordan vi som folkekirkekristne i dag kan læse Luther.