Grundtvigsk Forum

Grundtvigsk Forum, efterår 2017 

Møder og gudstjenester foregår i Sankt Markus kirkes lokaler. Medlemmer af Grundtvigsk Forum og Studenterkredsen har gensidigt gratis adgang til hinandens møder.

Ikke-medlemmer betaler kr. 25 i mødeafgift..

  • 19.9. indledes med gudstjeneste kl. 19.30 v/ Anders Thyrring derefter Kirsten Eriknauer: Livet i præstegården – en livsform under forandring (udkommet på Hovedland 2016)
  • 24.10. Anders Raahauge: Præsterne hos Pontoppidan
  • 21.11. Anders Thyrring: Præsterne i nyere dansk litteratur

 

Tirsdag den 19. september kl. 19.30

Gudstjeneste ved sognepræst Anders Thyrring Andersen

derefter foredrag ved museumsformidler og forfatter Kirsten Eriknaur:

”Livet i præstegården – en livsform under forandring”

”Bo i præstegård! – lige midt i sognet, så alle altid kan holde øje med os og vores privatliv? Nej tak!”

”Bo i præstegård lige midt i sit sogn? Hvor godt at være så tæt på. Ja tak!”

”Jeg er sat til at forkynde – ikke til at bo i præstegård.”

”Jeg tror, at det kirkelige liv ville falde sammen, hvis ikke præsten levede i præstegården.”

Siden 1970’erne har det moderne samfund gradvist undermineret præstegårdskulturens fundament, om en ikke dens idealer, der fortsat er til debat. Foredraget tager udgangspunkt i bogen ”Livet i præstegården – en livsform under forandring”, hvor 10 præster i samtaler med Kirsten Eriknauer fortæller om deres syn på præstegårdskulturen anno 2016. I forlængelse af foredraget vises billeder fra de forskellige præstegårde.

**********************************************************************************************

 

Tirsdag den 24. oktober kl. 19.30

Sognepræst, mag.art. Anders Raahauge:

”Pontoppidans præster”

Gennem Henrik Pontoppidans forfatterskab vandrer en parade af danske præster. De repræsenterer hele paletten af kirkelige retninger og er grundtvigske, missionske, KFUM’ske, højkirkelige og luthersk gammeltroende, og gennem skildringerne af disse mænd meddeler Pontoppidan i høj grad egne sym- og antipatier. Af en forfatter at være, der har tilhørt det moderne gennembrud og stadig som gammel mand talte om manglende trosevne, forblev Pontoppidan nemlig livet igennem påfaldende optaget af kristendommen.

****************************************************************************************************

Tirsdag den 21. november kl. 19.30

Sognepræst Anders Thyrring-Andersen:

”Gud er et sprog der har vist sig at kunne bruges” – Om præster i dansk litteratur fra 1940’erne til i dag

Georg Brandes’ stærkt kritiske holdning til kristendommen har haft meget store konsekvenser for den litterære fremstilling af præster i dansk litteratur – i dette foredrag med Hans Scherfig som eksempel. Alligevel kan der i litteraturen fra efterkrigstiden og frem findes skildringer af præster som flertydige og interessante figurer, med eksempler hentet hos Martin A. Hansen og Tage Skou-Hansen.

I de sidste tyve år er præsteskildringerne blevet stadigt hyppigere, og de anvendes ofte til at belyse og drøfte tidens mellemmenneskelige udfordringer og problemstillinger. Men i den nyeste litteratur er fokus tillige vendt mod overvejelser vedr. kristendommen som sådan. Vagn Predbjørn Jensen, Ida Jessen og Jens Smærup Sørensen illustrerer denne interessante udvikling.

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………..