Grundtvigsk Forum

Grundtvigsk Forum, efterår 2017 

Møder og gudstjenester foregår i Sankt Markus kirkes lokaler. Medlemmer af Grundtvigsk Forum og Studenterkredsen har gensidigt gratis adgang til hinandens møder.

Ikke-medlemmer betaler kr. 25 i mødeafgift.

.Omtaler og billeder kommer senere…

  • 19.9. indledes med gudstjeneste kl. 19.30 v/ Anders Thyrring derefter Kirsten Eriknauer: Livet i præstegården – en livsform under forandring (udkommet på Hovedland 2016)
  • 24.10. Anders Raahauge: Præsterne hos Pontoppidan
  • 21.11. Anders Thyrring: Præsterne i nyere dansk litteratur

 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………..