Aftenforedrag

Der har i flere år været tradition for, at Sankt Markus, Vor Frue og Domsognet har arrangeret aftenforedrag om emner, der var eller burde være “oppe i tiden”. Da tilslutningen imidlertid har været meget stærkt vigende, har menighedsrådene besluttet at bruge både de menneskelige og økonomiske kræfter på anden vis.

Skulle der senere vise sig at være et ønske om at genoptage aftenforedragene, vil vi vende tilbage, men indtil videre er de altså stillet i bero.