Møder, foredrag & udstillinger

I løbet af et kirkeår afholder Markuskirken mange spændende møder og foredrag. Få et overblik i menuen til venstre.

Udstilling sommeren 2016: Annette Olsen

Fra 22. maj til 7. juli 2016 – i kirkekontorets åbningstid, og i forbindelse med arrangementer og gudstjenester i Sankt Markus Kirke.

????????????????????????????????????

Annette Olesen skriver: Jeg er blevet bedt om at skrive en lille tekst i forbindelse med min udstilling her i Markus Kirken. På udstillingen vil jeg vise både maleri og tegning, da det er i disse felter, jeg primært arbejder.

Tegning er for mig der, hvor alting starter. Det er enkelt og direkte, man skal kun bruge blyant og papir. Tegningen er ikke så forførende som maleriet, og jeg synes, at en tegning kan rumme andre fortællinger end maleriet.

Annette O, pletter

Netop muligheden for at bruge virkelighedsstoffet på en anden måde har været drivkraften og inspirationen til de store tegninger, der er på udstillingen. Jeg har også udfordret tegningen på formatet sådan, at jeg vender lidt op og ned på de forestillinger og forventninger, der ofte er knyttet til værker på papir. For mig er tegningen meget konkret, hvorimod jeg i maleriet ofte starter med at arbejde ud fra en abstrakt og mere uhåndgribelig tanke. Maleriet tilbyder mig en måde at kommunikere på som passer til det, jeg gerne vil, nemlig arbejde med farven i forhold til et indhold. At arbejde med maleriet er en langsom process. Ønsket er, at når malerprocessen er færdig, repræsenterer billedet en ny virkelighed, som jeg håber på, at andre kan få noget ud af at opleve.

Annette O, skibe