Under Tårnet

UNDER  TÅRNET

SAMVÆR OG FOREDRAG FOR VOKSNE – første torsdag i hver måned kl. 14.00 (undtaget sommerperioden)

Program for 2016-17 

AT VÆRE- ELLER IKKE VÆRE MENNESKE:

En foredragsrække i ord, billeder og musik.

 

Shakespeare

Torsdag den 1. september kl. 14.00:

Oversætter og forfatter Niels Brunse:  At være menneske – set gennem Shakespeares dramaer.

William Shakespeare bliver fejret over hele verden i 2016, 400 året for hans død. Hvorfor siger hans værker stadig nutidens mennesker så meget? Han er blevet kaldt ” opfinderen af det menneskelige”, og i hans dramaer finder vi rige muligheder for at spejle ikke blot vores eget individuelle liv, men hele vores fælles eksistens, det at være (eller ikke være) menneske.

Niels Brunse, som arbejder på en komplet nyoversættelse af Shakespeares skuespil og har beskæftiget sig med dem i mange år, vil give sine bud på hvad der er det særlige ved Shakespeares kunst – hans psykologiske indsigt og hans rige sprog – og fortælle om vanskelighederne og glæderne ved at omplante dem til en nutidig dansk forståelse.

——————————————————————————————————————

Luther

Torsdag den 6. oktober kl. 14.00:

Professor, dr. phil. Hans-Jørgen Schantz: Luther humanismen og filosofien.

I dag er Luther gledet ud af filosofihistorien. Var han en dårlig eller ligegyldig filosof? Svaret er nej. Men hvordan kunne det gå til? Det er nogle af spørgsmålene som foredraget vil tage op. Derudover vil der gås ind på Luthers forhold til renæssancehumanismen, hvorunder det vil vises, at han var langt mere påvirket af denne, end teologien normalt ser det.

——————————————————————————————————————-

Madeleine Røn Juul

Torsdag den 3. november kl. 14.00:

Teaterinstruktør Madeleine Røn Juul: Shakespeare på scenen

Hvorfor kan de 400 år gamle stykker, stadig tale til os i dag? Madeleine Røn Juul har iscenesat en fjerdedel af alle Shakespeares stykker. Hun fortæller om sit arbejde med at iscenesætte Shakespeare. Hvorfor det både er så let og så svært på samme tid.

——————————————————————————————————————-

KjeldHolm

Torsdag den 1. december kl. 14.00:

Fhv. biskop Kjeld Holm: Kaos og lidenskab, – Shakespeare som Johannes Sløks inspirator, Sløk som Shakespeares fortolker.

Fra slutningen af 1960´erne påbegyndte og fuldførte Johannes Sløk et imponerende arbejde, nemlig oversættelsen af samtlige Shakespeares skuespil, som også resulterede i to meget læseværdige monografier, nemlig en sammenligning mellem Shakespeare og Søren Kierkegaard og en bog om Shakespeare som renæssancedigter. Sløk demonstrerede sig her som en blændende fortolker af den store englænders værker, men hvad der var lige så afgørende var, at Shakespeare betød en væsentlig ændring af Sløks egen tænkning ,  hvor begrebet lidenskab fra da af blev et centralt begreb i Johannes Sløks eget forfatterskab, og hvor han præciserede, at lidenskab er et alternativ til  det kaos, som ellers præger den menneskelige tilværelse.

—————————————————————————————————————–

Anette Kjær, org. sanger mv.

Torsdag den 5. januar kl. 14.00:

Organist, sanger og fortæller Anette Kjær:  Sprogets magt og magi.Hvad gør vi ved sproget, og hvad gør det ved os? – og hvor blev stilheden af?

Der er ord alle vegne. Fra morgen til aften. Fra fødsel til død. Med sproget kan vi fortrylle og forbande, slå ihjel og oplive. Det levende ord er livsfarligt, livsaligt og livsnødvendigt. Betragtninger, fortællinger og en række fællessange sætter fokus på sprogets magt og magi, på stilheden der kalder på eftertanken, og på sangen, der tager over, når vore egne ord ikke slår til.

——————————————————————————————————————-

Billedkunst 1500 tallet m. dyr

Torsdag den 2. februar kl. 14.00:

Lektor i Kunsthistorie, Aarhus Universitet Hans Jørgen Frederiksen: Katolsk og protestantisk billedkunst ca. 1510-1540.

Hvilke konsekvenser havde reformationen/reformationerne for billedkunstens ikonografiske indhold og dens formelle aspekter? Hvorledes forholder de forskellige konfessioner ( katolicisme , Lutherdom, Kalvinisme m.m.) sig til den bildende kunst begrænsninger og potentialer? I dette foredrag søges de nævnte spørgsmål belyst med udgangspunkt i værker fra nord og syd og med fokus på perioden ca. 1510 til ca. 1540.

——————————————————————————————————————

Brændt på bål

Torsdag den 2. marts kl. 14.00:

Lektor i Kirkehistorie, Aarhus Universitet Carsten Bach-Nielsen: Fra Huss til Luther. Baggrunden for de europæiske reformationer.

I 1415 blev tjekken Johan Huss som kætter brændt på bålet under kirkemødet i Konstanz. Det blev begyndelsen på det reformkrav, der lød til kirken de næste hundrede år. Den hussitiske reformation blev fuldstændigt undertvunget, alle skriftlige vidnesbyrd skulle forsvinde. Ved midten af 1400-tallet så verden en ny og revolutionerende opfindelse: Gutenbergs trykpresse, der kunne formidle i tusindvis af ens skrifter. Siden da kunne man ikke fra magthavernes side regulere marked og formidling. Nye lag –  de lærde humanister- så deres fordel i det nye medium. De lod deres korrespondancer trykke, så deres tanker kunne formidles vidt og bredt. Da Martin Luther i 1517 slog sine afladsteser op på kirkedøren, blev de straks oversat, trykt og spredt viden om. Reformationerne i Schweiz, Frankrig og ikke  mindst i Sachsen står på skuldrene af det tekniske nybrud og på en uforfærdet offentlig diskussion om hele verden mellem Gud og menneske.

—————————————————————————————————————-

 Forårstræer

Forårets udflugt bekendtgøres senere…