Under Tårnet

UNDER  TÅRNET

SAMVÆR OG FOREDRAG FOR VOKSNE – første torsdag i hver måned kl. 14.00 (undtaget sommerperioden)

Program for 2017-18 

REFORMATIONen – opgør, oprør og virkning

 

Torsdag den 7. september:

Prof. ved Idé Historisk Institut, Aarhus Universitet: Hans-Jørgen Schantz: Reformationens konsekvenser

Foredraget vil tegne et bredt billede af reformationen. Indiskutable konsekvenser vil blive fremdraget, lige som der vil blive peget på mere tvetydige effekter. Endelig vil der på baggrund heraf laves sammenligninger mellem Nord og Sydeuropa.

 

Torsdag den 5. oktober:

Biskop i Aarhus Stift Henrik Wigh Poulsen: Angst og Mod – Luthers kamp set indefra.

I al festivitassen omkring Luthers opgør, oprør og virkningshistorie, forsvinder personen Luther nemt. Jakob Knudsen har i sin dobbeltroman Angst og Mod forsøgt at tegne et personligt portræt af reformatoren fra barndom til alderdom. Romanen følger i store træk Luthers biografi, men hvor meget af den skarpe psykologiske fremstilling er i virkeligheden et nedslag af Jakob Knudsens egne kampe?

 

Torsdag den 2. november:

Prof. i Dogmatik, Københavns Universitet: Niels Henrik Gregersen: Luther i den danske kulturdebat

Luther er sandsynligvis den samlede kirkes mest filterløse kirkefader. Luther holdt et frisprog, som kun få andre, og han kan forarge de fleste moderne mennesker. Kun få mener, at han var fejlfri, men kun få mener, at han ikke har noget afgørende at sige om, hvad kristendom er.

Men reformationen havde også et kulturelt program for en reorganisering af samtiden. Hvordan står det til med det reformatoriske i dagens Danmark – i et samfund, der lever i sammenstød mellem velfærdssamfund og konkurrencesamfund? Hvad vil det sige at leve som menneske, der ikke er lukket i selvspejlinger, men tænker på næstens behov. Hvilken rolle spiller kirken og reformationens ideer i dag? Er kirken inspirator eller en respirator? En tænketank eller blot et åndehul, hvor man kan puste ud?

 

 

Torsdag den 7. december:

Professor emeritus, dr. theol. Københavns Universitet: Martin Schwartz Lausten: Luther dengang – og nu?

I foredraget omtales de ændringer, som bruddet med katolske kirke og gennemførelsen af den lutherske reformation (1536) medførte for kirken og det verdslige samfund i Danmark. Hvordan omskolede man landets katolske præster og hele befolkning? Lykkedes det? desuden ses der nærmere på de eftervirkninger som man eventuelt kan spore i nyere tid. Kan der trækkes linjer fra Luther til demokrati og moderne velfærdsstat?

 

Torsdag den 4. januar:

Den Danske Salmeduo: ”Salmer til Folket”- en Luther-koncert med Den Danske Salmeduo

Luther gav kirkemusikken tilbage til folket, og det er værd at markere! Den Danske Salmeduo – Christian Vuust på saxofon og klarinet og Hans Esbjerg på klaver – har lavet en række instrumentale nyfortolkninger af Luthers salmemelodier. Duoen ønsker at vise musikkens levedygtighed og tidløshed, og dermed at bære reformationstidens salmer ind i vores samtid. Man vil til en koncert med Den Danske Salmeduo opleve et frugtbart møde mellem den nordiske folketones enkelthed, den klassiske musiks nænsomhed og den amerikanske jazztraditions legende improvisationer. Reformationen bidrog til at give salmesangen i gudstjenesten tilbage til menigheden – og har derved haft stor betydning for den folkelige fællessang i de nordiske lande. Det er derfor særligt oplagt at der indgår fællessalmer i koncertprogrammet.

 

 

Torsdag den 1. februar:

Denne gang skal vi se Mike Leighs meget berømmede film om den engelske maler J.M.W. Turner (1775-1851). Skuespilleren Timothy Spall, der tøffer, grynter og mukker rundt i rollen som Turner, fik prisen for bedste mandlige hovedrolle i Cannes i 2014. Filmen er bestemt ikke nogen glorificering af Turner, der fik børn med flere kvinder, men benægtede deres eksistens, hvilket filmen understreger flere gange. Leighs Turner er hverken en helt eller en skurk, men et mangesidet menneske, der kunne være kærlig det ene øjeblik, ufølsom det næste, primitiv og sofistikeret på én gang. Mike Leigh siger selv om Turner: ”I de sidste år af hans liv blev hans kunst mere radikal. Han forudså det 19. århundredes kunst, med de franske impressionister, der var inspireret af det nye fænomen, fotografiet. Turner blev hånet og latterliggjort for at bryde med de naturalistiske traditioner, sådan som vi viser i filmen. Folk forstod det ikke”.

 

Torsdag den 1. marts:

Lektor ved Kunsthistorisk Institut, Aarhus Universitet: Hans Jørgen Frederiksen: Engelsk, fransk og tysk maleri i første halvdel af 1800- tallet.

I Perioden efter oplysningstiden og den store franske revolution stod kunstnere, der ønskede at forholde sig til tidens væsentligste eksistentielle spørgsmål over for mange nye udfordringer. Hvad var kunstens rolle i en mere og mere sekulariseret, industrialiseret og urbaniseret verden? Skulle kunstneren først og fremmest som en slags videnskabsmand studere og fortolke den ydre verden, eller var det snarere hans opgave at omsætte filosofiske, etiske og religiøse idéer til visuelle udtryk? er kunst noget, man finder, eller er det noget man opfinder?

I dette foredrag præsenteres et udvalg af romantikkens væsentligste billedkunstneriske frembringelser med særligt henblik på Joseph Turner, Eugène Dela Croix, Théodore Géricault og Casper David Friedrich.

P.S.: Udflugten i maj måned bekendtgøres senere!

 

 

 

 

 

 

 

 

——————————————————————————————————————-