Vielse

For at blive viet i en kirke skal mindst en af parterne være medlem af Folkekirken.
Tidspunktet for vielsen aftales med kirkekontoret og/eller den præst, der skal foretage vielsen.

Prøvelsesattest
I god tid inden vielsen skal man henvende sig til borgmesterkontoret/vielseskontoret i brudens bopælskommune, som udfærdiger en prøvelsesattest. Vær opmærksom på, at attesten kun gælder i 4 måneder.
Prøvelsesattesten og begges dåbsattester afleveres til kirkekontoret sammen med navn og adresse på 2 vidner.

Ved kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab
Tidspunktet for velsignelsen aftales med kirkekontoret og/eller den præst, der skal foretage vielsen.

Links
www.bryllup.dk
www.bryllupsklar.dk

Forslag til salmer ved vielsen – hør melodierne: den danske salmebog online