Ud/Indmeldelse

Udmeldelse af Folkekirken
Udmeldelse af Folkekirken foregår skriftligt, der er ikke en blanket til formålet. Anmodningen skal indeholde: navn, adresse og cpr. nummer. Dåbsattest bedes medbragt, hvis du er født før 1960. Personlig henvendelse til kirkekontoret, enten ved fremmøde eller en mail fra egen computer. Udmeldelse via firmaer/organisationer er ikke gyldig, da kirkekontoret ifølge lovgivningen skal sikre sig, at udmeldelsen kommer fra den pågældende person.  

Folkeregisteret får besked om udmeldelsen fra kirkekontoret, der også udfærdiger en ny attest, hvoraf det fremgår, at man er udmeldt af Folkekirken.Man skal være opmærksom på, at man ved udmeldelse af Folkekirken mister retten til gejstlig medvirken ved kirkelige handlinger, ligesom kirkens personale (organist, kor, kirketjener etc.) heller ikke kan forventes at medvirke. Endvidere mister man retten til at benytte kirken som bygning.

Indmeldelse/genindtræden i Folkekirken
Personlig henvendelse til en af kirkens præster.