Kirkebil

Til gudstjenester, ældremøder og foredrag, der arrangeres af kirken, er der mulighed for at få gratis befordring for ældre og/eller gangbesværede.

Ønsker man at benytte tilbuddet, rettes henvendelse til kirkekontoret
86 12 94 36 i god tid – ved gudstjenester senest fredag kl. 12.30.