Fødsel

Forældre skal ikke længere selv anmelde fødsel til kirkekontoret. Jordemoderen/sygehuset sender besked til kordegnen på kirkekontoret, når et barn er født.

Er forældrene gift registrerer kordegnen fødslen når jordemoderens fødselsanmeldelse kommer. Gifte forældre skal således ikke foretage sig noget i forbindelse med fødselsregistreringen. Der udstedes ikke længere fødselsattester, men har man brug for dokumentation til myndigheder, udskriver vi en attest ved henvendelse til kirkekontoret.

Ugifte forældre kan anmelde faderskab før eller efter barnets fødsel

Efter fødsel gælder følgende:

  1. Omsorgs- og ansvarserklæring (anmeldelse af faderskab) afleveres til kirkekontoret inden 14 dage. Blanketten udfyldes digitalt på borger.dk og skal signeres af begge forældre.
  2. Den udfyldte blanket sendes automatisk videre til kirkekontoret i bopælssognet, hvor kordegnen godkender og registrerer blanketten. Først herefter er der registreret en far til barnet, og forældrene modtager en bekræftelse på faderskabet i deres e-boks. Alle nybagte mødre modtager et informationsbrev om forløbet.  
  3. Der udstedes ikke længere fødselsattester, men har man brug for dokumentation til myndigheder, udskriver vi en attest ved henvendelse til kirkekontoret.

Før fødsel gælder følgende: 

  1. Omsorgs- og ansvarserklæringen afleveres til Statsforvaltningen inden barnets fødsel. Forældrene modtager en godkendelse af erklæringen.
  2. Registrering af faderskabet sker ALTID på kirkekontoret, så kopi af den godkendte omsorgs- og ansvarserklæring skal afleveres på kirkekontoret. Først herefter er der registreret en far til barnet, og forældrene modtager en bekræftelse på faderskabet i deres e-boks.
  3. Man har således IKKE anmeldt faderskab, hvis man kun henvender sig til Statsforvaltningen.
  4. Vigtigt vedrørende Statsforvaltningen: Kirkekontoret får IKKE besked fra Statsforvaltningen, hvis forældrene har afleveret omsorgs- og ansvarserklæring inden barnets fødsel. Så hvis kirkekontoret ikke har hørt fra forældrene, følges den “almindelige” sagsgang fra kirkekontoret, og moderen modtager et brev med vejledning om digital anmeldelse af faderskab.

Senest 6 måneder efter fødslen skal barnet have (mindst) et fornavn og et efternavn.
Hvad enten barnet skal døbes (se under Fra vugge til grav > Dåb/Navngivelse) eller navngives, henvender man sig til kirkekontoret.

Retningslinjer for fødsel og navngivning gælder også, selv om man er udmeldt af folkekirken eller tilhører en anden trosretning.Barnet bliver ikke automatisk medlem af Folkekirken ved fødslen. Medlemskab kan kun opnås ved dåb.

Hvis du er i tvivl om, om du bor i sognet, kan du se en liste over samtlige adresser i sognet her.