Dåb/navngivelse

Navngivelse
Inden barnet bliver 6 måneder skal forældrene (eller den, der har forældremyndigheden) sørge for, at barnet får et fornavn (evt. flere) og et efternavn.
Dette sker ved at man indtaster sin anmodning om navngivning på borger.dk. Herefter sendes anmodningen automatisk videre til kirkekontoret i det rette sogn, der godkender navngivningen og registrerer navnet i den elektroniske kirkebog.

Er navnet ikke på listen over godkendte navne i Danmark, kan kirkekontoret evt. søge Statsforvaltningen om godkendelse af navnet. I disse tilfælde skal man regne med en sagsbehandlingstid på 4-5 måneder.
Har forældrene ikke dansk statsborgerskab, skal kopi af opholdstilladelsen afleveres på kirkekontoret.

Dåb
Skal barnet døbes i Skt. Markus kirke, retter man henvendelse til kirkekontoret. Kordegnen kan i de fleste tilfælde fortælle, hvilken præst, der foretager dåben.
Allerede ved denne henvendelse vil det være en fordel, hvis man kan oplyse:

  1. barnets navn
  2. navn og adresse på mindst 2 og højst 5 faddere

I ugen op til dåben vil den præst, der skal døbe barnet, tage kontakt til forældrene for at aftale et tidspunkt for en samtale.
Skal barnet døbes ved en anden kirke, tager man kontakt til præsten/kirkekontoret ved den pågældende kirke.

Links:
Ankestyrelsen har en liste med fornavne. Den kan findes her.
Hvis du er i tvivl om, om du bor i sognet, kan du se se det her.

Navneændring

Ønsker du at ændre fornavn, mellemnavn eller efternavn foregår det også via borger.dk – efter samme princip som navngivning, dvs. kirkekontoret godkender og registrerer navnet i den sidste ende.Gebyr for navneændring på kr. 510,- betales fra siden i borger.dk. Sagsbehandlingen påbegyndes først, når der er betalt for navneændringen.

Navneændring i forbindelse med vielse er som den eneste gebyrfri – hvis anmodningen om navneændring er sendt senest tre måneder efter vielsen.

For mere information om navneændring: ankestyrelsens hjemmeside – familieretsafdelingen