Begravelse

Ved dødsfald rettes der normalt henvendelse til bedemand/begravelsesforretning, som herefter foretager det videre fornødne.

Kirkelig begravelse/bisættelse
Var afdøde medlem af Folkekirken, kontakter de pårørende (evt. gennem bedemanden) en af sognets præster med henblik på en aftale om begravelsen/bisættelsen.

Ikke-kirkelig begravelse/bisættelse
Var afdøde ikke medlem af Folkekirken, vil dette normalt blive fortolket og respekteret som et ønske fra den pågældende om en borgerlig begravelse/bisættelse –- dvs. helt uden medvirken af det kirkelige personale. Kun helt undtagelsesvist kan der blive tale om, at kirken stilles til rådighed eller at kirkeligt personale medvirker.