En præst mere til Skt. Markus Kirke

Hvordan kan Skt. Markus Kirke tilrettelægge sine tilbud til børn og unge, så de passer bedst muligt til sognet? Og hvordan kan vi bedst hjælpe børnefamilierne på vej og give områdets børn og unge fortroligheden med kirken og kristendommen tilbage?
Det vil blive hovedområdet for en ny præst, som Skt. Markus Kirke netop har fået bevilget. Stillingen bliver på halv tid og slås op i løbet af efteråret til besættelse snarest muligt, men formentlig i begyndelse af det nye år.

Børnegudstjenester – og skolen
Sognepræst Peter Brøndum og sognepræst Bente Møller Rasmussen glæder sig begge meget:
“Det er et længe næret ønske”, erklærer Peter Brøndum på begges vegne.
Både han og Bente Møller Rasmussen vil indgå i kirkens nye fokusområde, men børne- og ungearbejde vil være et primært område for den nye præst.
På programmet er bl.a. udvikling af gudstjenesterne for børn og unge. Markuskirken har børnegudstjenester en gang om måneden i perioden september til april.
Undervisningen for 3.-klasserne og kontakten til både børnenes forældre og til Samsøgades Skole vil være et andet hovedområde. Og sidst, men ikke mindst, vil den nye præst skulle arbejde med at nyudvikle et tilbud til og styrke unges tilknytning til folkekirken. Markuskirken har tidligere haft en ungdomsklub i samarbejde med kommunen, men har været uden tilbud til de 14-18-årige i et par år.
Den nye præst vil muligvis allerede kende Markuskirken, fordi vedkommende formentlig har gået på Pastoralseminariet, som har hjemme sammen med kirken på Skt. Markus Kirkeplads.

Læs mere
Læs mere om kirkens succes med babysalmesang, kirkens tilbud til de yngste, på kirkens Facebook-side. Tiderne for babysalmesang finder du på denne under kalender.

Der er lukket for kommentarer.