De forandrede Danmark

Vækkelserne i 1700- og 1800-tallets Danmark var en kristelig folkebevægelse, der satte den personlige fromhed på dagsordenen. Vækkelserne forandrede landet, og denne forandring er emnet for Steen Busck, der torsdag den 7. november kl. 14 gæster Skt. Markus Kirkes møderække “Under Tårnet”. Steen Busck er tidl. lektor ved Aarhus Universitet og vil fortælle både om nordvestjyske bønder, pietister og aarhusianere.

I samme forbindelse kan det genopfriskes, at det er den tidligere ældreklub, der er omdøbt og har fået nyt liv i form af møderækken “Under Tårnet”. Den handler om foredrag og samvær for voksne.

Det tidligere navn signalerede, at man skulle have nået en bestemt alder for at deltage – og det skal man ikke. Man skal heller ikke være medlem – og både beboere fra kamagra sognet og udefra er velkomne.

Der er planlagt i alt 8 mødegange “Under Tårnet”. De to har været afviklet. Torsdag 7. november er nr. 3 – og sidste gang inden jul, torsdag den 5. december, kommer skolelederen på Samsøgades Skole, Martin Appel Loft, og fortæller under overskriften “En gammel skole tænker nyt”.

Der er lukket for kommentarer.