Åbent møde for menigheden

1. november 2015 efter højmessen afholder vi det årlige menighedsmøde. Menighedsrådet vil give en orientering om det forløbne år i kirken og sognet, samt det næste års aktiviteter. Alle er velkomne – også til at komme med forslag til nye tiltag.

 

Dagsorden til menighedsmødet:

1) valg af ordstyrer

2) Redegørelse for sidste års regnskab, og kommende års budget v. folkevalgt kasserer Christian Hvidkjær Frederiksen

3) Beretning om rådets virksomhed i det forløbne år, og orientering om den planlagte virksomhed i det kommende år v. formand Benedicte Baumgarten

4) Menighedens ønsker om, og forslag til aktiviteter i Sankt Markus Kirke

5) Evt.

Der er lukket for kommentarer.