Nyt fra kirken

  • Nyt i kirken: lørdagsdåb

    Fra 2017 vil der være lørdagsdåb i Sankt Markus kirke den sidste lørdag i hver måned kl. 11.00. Ceremonien vil være en forkortet udgave af gudstjenesten, og med et reduceret kor. Der vil kun være dåbsgæster fra de forskellige dåb tilstede i kirken. Kontakt venligst kirkekontoret for bestilling af lørdagsdåb: tlf. 86 12 94 36 eller mail: sanktmarkus.sognaarhus@km.dk

  • Familiegudstjeneste med adventshygge

    Torsdag den 24. november 2016 kl. 17.00 er der familiegudstjeneste i Sankt Markus kirke – med adventshygge, og efterfølgende spisning. Kontakt sognepræst Lisbeth Rasmussen for yderligere informationer: tlf. 20 81 41 68 eller mail: lisra@km.dk

  • Julehjælp 2016

    Sognets beboere kan fra 21. november hente ansøgningsskema til julehjælp på kirkekontoret. Skemaet skal afleveres senest den 9. december, – herefter modtager ansøgerne brev om det videre forløb.

læs om sognet
læs om kirken
det sker i kirken