Nyt fra kirken

 • Ny kursusrække: “Eksistens og kristendom 2”
  Gud

  Torsdag den 25. august 2016 begynder et nyt kursus i rækken “Eksistens og kristendom”. Over et år vil du få indføring i kristendommens grundlæggende temaer og teologi. Der ligges foldere ud i kirkerne i begyndelsen af august. Indtil da kan programmet ses på: https://issuu.com/aarhusdomprovsti/docs/eksistens_og_kristendom__2016__ti Tilmelding til brar@km.dk eller tlf. 29 72 85 21

 • Orienterings/opstillingsmøde til menighedsrådsvalg
  langelandsgade

  Der er menighedsrådsvalg i november 2016, men allerede den 13. september kl. 19.00 er der orienterings/opstillingsmøde. Er du interesseret i at lave menighedsarbejde, er du velkommen til at møde op. Menighedsrådet orienterer om arbejdet siden sidste valg, og de kommende opgaver. Derefter er der mulighed for at stille op til valg til menighedsrådet, og der vil være debat og lejlighed for spørgsmål til kandidaterne.

 • Konfirmation 2017
  ????????????????????????????????????

  Tirsdag den 16. august 2016 kl. 19.30 er der møde for de kommende konfirmander og deres forældre. På mødet vil sognepræsterne Bente Møller Rasmussen og Peter Brøndum fortælle om konfirmandundervisningen og vise stedet frem. Man er meget velkommen til mødet – også hvis man er i tvivl om om man vil konfirmeres.

  Indskrivning til konfirmandundervisningen finder sted på præsternes kontorer tirsdag den 30. og onsdag den 31. august – begge dage kl. 17-19.

læs om sognet
læs om kirken
det sker i kirken